Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

TEXTO DO PROXECTO DA LEI DE SERVIZOS SOCIAIS DE GALIZA

Texto do proxecto da Lei de Servizos Sociais aprobado polo Consello de Galicia en xullo de 2008.

DESCARGAR:
Texto do Proxecto de lei: Pdf (254 Kb)

TEXTO DO ANTEPROXECTO DA LEI DE SERVIZOS SOCIAIS DE GALIZA

O texto do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais foi fruto das aportacións e reflexións que recolleronse a través das aportacións realizadas a cada unha das 15 bases do Documento de bases.

DESCARGAR:
Texto do Anteproxecto: Pdf (479 Kb)


Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos SociaisQuero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster