Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web

MAPA WEB

Presentación: Benestar Galiza | Presentación do Vicepresidente

Actualidade: Novas | Calendario de Participación | Axenda

Documento de Bases:
Descargas do Documento de Bases.

Presentación
Base 1: Consideracións para unha exposición de motivos
Base 2: Marco Conceptual. Obxectivos Xerais dos Servizos Sociais
Base 3: Principios Reitores do Sistema Galego Integrado de SS.
Base 4: Dereitos e Deberes das persoas en relación aos SS.
Base 5: Estrutura e Contido do Sistema Integrado de SS.
Base 6: Catálogo de SS.
Base 7: Modelo Competencial.
Base 8: Modelo Organizativo
Base 9: Planificación do Sistema de SS.
Base 10: O Financiamento dos SS: Garantía e Sostenibilidade do Sistema.
Base 11: Sobre o Equipo Profesional dos SS.
Base 12: A participación da Iniciativa Privada e Social na Xestión dos SS.
Base 13: Mecanismos de Participación.
Base 14: Mecanismos de Garantía Pública: Sistema de Inspección, Control e Sancións.
Base 15 O Sistema de Calidade.

Documentos de Apoio: Ao Documento de Bases | Outros Documentos

Aportacións ao Documento de Bases: Formulario de Participación

Quero Recibir información: Recibir Información

Inicio | Datos de Contacto | Aviso Legal | Accesibilidade Web

Información sobre a nova lei de autonomía persoal.Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster