Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
Apoio As Bases


Outros Documentos

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE E APOIO

Apoio ao proceso de debate e outra documentación comprementaria.

Consulta os: Documentos de Apoio as Bases e outros Documentos.

Nesta sección iranse colgando diversos documentos de apoio ao proceso de debate, ben con carácter complementario do documento principal, ou ben, aclaracións ó documento de bases a medida que se vaian producindo aportacións.

É importante destacar que sobre os documentos comprementarios son proxectos e instrumentos de traballo sobre os que se está a traballar desde a Secretaría Xeral do benestar e que constitúen pezas importantes no desenvolvemento dos servizos sociais nos vindeiros anos. Algúns exemplo son o Plan Integral de Desenvolvemento e Convivencia do Pobo Xitano en Galiza ou o mapa Galego de equipamentos e servizos sociais. Na medida do posible, todas as persoas e institucións que o desexen poderán tamén enviar as súas suxerencias e aportacións a estes documentos.

Información sobre a nova lei de autonomía persoal.Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster