Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

PRESENTACIÓN DO DOCUMENTO DE BASES

Para facilitar a consulta e comprensión dos contidos, o Documento de bases articúlase en 15 bases e unha introdución sobre os eixos e principios reitores seguidos na elaboración do mesmo.

Os principais obxectivos de reforma dos servizos socias, que se contemplan no documento de Bases e que supoñen un cambio fronte a Lei 4/1993, de 14 de abril, reguladora dos servizos sociais

 1. Acoutar o sistema de servizos sociais, cunha nova configuración, mediante un novo rediseño do sistema.
 2. O dereito de acceso derívase de situacións obxectivas, tecnicamente valoradas, configurándose o acceso coma un dereito subxectivo.
 3. Crear a figura do persoal de referencia en materia de SS.
 4. Crear un novo Instituto Galego de Servizos Sociais (IGASS) que será o referente na xestión de servizos e prestacións.
 5. Os recursos de titularidade pública non serán subsidiarios do sistema privado.
 6. Integrar nun único sistema os diferentes subsistemas que se foron creando nos últimos anos: inclusión social e atención a dependencia.
 7. Crear unha verdadeira política transversal no marco de benestar social.
 8. Superar calquera tendencia de facer deixación de responsabilidades na prestacións dos servizos sociais á cidadanía.
 9. Facilitar e estimular a participación de toda a sociedade galega na xestión dos servizos sociais (un exemplo é o propio proceso de construción da lei)
 10. Garantir a sostenibilidade do sistema establecendo o financiamento suficiente, co obxectivo xeral de destinar o 7% do gasto público, o dobre que na actualidade.
 11. Crear un Catálogo de Servizos Sociais de Galiza
 12. Garantir a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia
 13. Fomentar a investigación e a innovación nos servizos sociais e a existencia dunha formación continua e adecuada a profesionais que traballen no sistema, en colaboración coas universidades galegas e centros de investigación e formación.
 14. Establecer un sistema eficaz para garantir a calidade na prestación dos servizos e na atención ás persoas.

DESCARGAR:
Texto Completo: Pdf (7.78 Mb)
Texto Completo sin fotos: Pdf (1.62 Mb)


Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster