Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

BASE 5:

O novo Sistema de Servizos Sociais

 1. Maior racionalidade e simplificación da estructura.
 2. Clasificación por niveis de atención:
  1. Primaria, con dous subniveis:
   1. Primaria básica
   2. Primaria específica
  2. Especializada.

 3. Clasificación funcional frente a clasificación por áreas de atención. Superación da clasificación por colectivos de atención: muller, xuventude, infancia…
  1. Prestacións de servizos (técnicas e materiais)
  2. Prestacións económicas
  3. Plan e programas especiais
   1. As prestacións poderán ser:
    1. Esenciais
    2. Normalizadoras

 

DESCARGAS:

   Texto base 5: Pdf (235 Kb)Descarga Texto
 Audio base 5: Mp3 (14.5 Mb)Descarga Audio
Audio base 5: Mp3 (2.70 Mb)        

Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster