Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

BASE 4:

Os dereitos e deberes en relación as persoas usuarias dos servizos sociais

  1. Introdúcense unha carta de dereitos e deberes das persoas usuarias en materia de SS, con separación de servizos e centros.
  2. O dereito aos servizos sociais recoñecerase como dereito subxectivo no caso das prestacións esenciais.
  3. Criación da figura do persoal de referencia dos SS.

 

DESCARGAS:

   Texto base 4: Pdf (218 Kb)Descarga Texto
 Audio base 4: Mp3 (6.40 Mb)Descarga Audio
Audio base 4: Mp3 (1.20 Mb)        

Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster