Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

BASE 3:

Incorporación de novos principios reitores do sistema

  1. Atención persoalizada e autonomía persoal: a s situacións que presenten as persoas usuarias dos servizos sociais serán tratadas de forma individual.
  2. Responsabilidade pública: as entidades de iniciativa social ou mercantil complementarán con carácter subsidiario aos recursos de titularidade pública.
  3. Igualdade: medidas de accións positiva para garantir a igualdade.
  4. Descentralización e proximidade: criterios de descentralización e desconcentración.
  5. Economía, eficiencia e eficacia.
  6. Sostenibilidade económica do sistema.
  7. Calidade na prestación dos servizos.

 

DESCARGAS:

   Texto base 3: Pdf (219 Kb)Descarga Texto
 Audio base 3: Mp3 (6.50 Mb)Descarga Audio
Audio base 3: Mp3 (1.21 Mb)        

Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster