Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web
TEXTO DO PROXECTO DE LEI

DOCUMENTO DE BASES

1. Consideracións

2. Configuración

3. Principios

4. Dereitos e Deberes

5. O Novo Sistema

6. Catálogo

7. Modelo Competencial

8. Instrumentos de Xestión

9. Planificación

10. Financiamento

11. Equipo Profesional

12. Participación

13. Fomento da Participación

14. Garantía Pública

15. Calidade

BASE 2:

Unha nova Configuración dos Servizos Sociais

Configuración dun sistema galego integrado de servizos sociais de responsabilidade e garantía públicas.

Explicítase que as prestacións sociais se modularán en función da valoración obxectiva das necesidades das persoas ou grupos.

Transversalidade: a natureza multidimensional dos SS mecanismos de coordinación cos demais sistemas de benestar social.

Establecemento dun único obxectivo xeral, mais concreto: garantir a igualdade de oportunidades no acceso ao benestar e á participación social a toda a poboación galega.

 

DESCARGAS:

   Texto base 2: Pdf (202 Kb)Descarga Texto
 Audio base 2: Mp3 (3.30 Mb)Descarga Audio
Audio base 2: Mp3 (618 Kb)        

Borrador do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster