Acceso á Secretaría Xeral do Benestar
Texto do Anteproxecto de Lei
Inicio
Contacto
Mapa Web


AVISO LEGAL

Información Legal
Pode remitirse á Secretaría Xeral do Benestar con enderezo: Edificios Administrativo - San Caetano s/n , 15704 - Santiago de Teléfono: 981 544 655 e Fax: 981 544 634.

Protección de Datos
Calquera información persoal que poida facilitarnos durante o uso do presente sitio web será tratada conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a Política de Privacidade da web.

Uso Aceptable
O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade có presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou ao orde público.

Enlaces a outros sitios web
www.benestargaliza.org non responsabilizase da información contida en páxinas web de terceiros ás que poida acceder por enlaces ou buscadores do presente sitio web, posto ca función destes é informar ó Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

Fotografías
As fotografías utilizadas na web contan co seu correspondiente dereito de uso.
© FOTOLIA


Información sobre a nova lei de autonomía persoal.Quero recibir información
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar. www.benestargaliza.org
Aviso Legal | Accesibilidade Web | Datos Contacto |Webmaster